Insurance Cloud Software

Сирма Aй Си Ес (Sirma Insurance Cloud Software) е технологичен лидер в застрахователния и финансов сектори.

За нас

Компанията създаде иновативната клауд платформа - ICS Platform, предназначена за средни и големи застрахователни и финансови организации.

Кои сме ние?

Сирма Aй Си Ес (Sirma Insurance Cloud Software) е създадена, за да въведе тeхнологични иновации в застрахователния и останалите финансови сектори.

Мисията ни е подобряване на работните процеси на реалните и потенциални клиенти, и превръщането на бизнеса им в по-ефективен и успешен.

Основата на успеха е работата в екип и затова дефинираме своите приоритети:

-Прозрачен и коректен бизнес и взаимоотношения с партньори и клиенти;

-Професионализъм във всеки детайл и процес;

-Предлагане на гъвкави, работещи решения;

-Бърза реакция при възникнали въпроси;

Нашият стремеж е да предложим най-добрата услуга на клиентите, като защитим интересите им.

Нашият екип има дълбоки познания за секторите и това помага да разберем специфичните за бизнеса нужди и отговорим на тях в процеса на работа.

Нашата бизнес философия е да успяваме заедно в новите проекти, затова подобряването на качеството на предлаганите услуги е приоритет, и част от дългосрочната ни стратегия за развиване и съхраняване на добрите отношения с нашите клиенти.

Защо Sirma ICS

-Предлагаме професионални и висококвалифицирани услуги и решения за бизнеса;

-Качествено тестване;

-Обучение на персонала;

-Проектна подготовка - от залагането на идеята до нейната реалицазия в реална среда;

-Предлагаме надежден продукт интуитивен интерфейс, който се настройва лесно; решението е съобразено с индивидуалните предпочитания и без ограничения относно сложността на процесите;

-Осигуряваме постоянна гаранционна поддръжка на системата;

-Нашите продукти се развиват заедно с бизнеса на нашите клиенти;

-Развиваме и внедряваме нови и конкурентни решения в застраховането;

-Ползваме и споделяме огромен ресурс от знание и технологично ноу-хау като част от Сирма Груп Холдинг - най-голямата частна ИТ компания в България с над 20 годишен опит в областта на ИКТ.

Ползи за вашия бизнес

Решението е подходящо както за големи корпоративни клиенти, така и за среден и малък бизнес:

-Автоматизация и оптимизация на бизнес процесите на брокера;

-Събиране, систематизиране, управление и съхранение на данните в единна система;

-Филтриране и администриране на достъпа до събраната информация;

-Анализ и интерпретация на събраната информация;

-Предоставяне на набор от отчети и справки на фирменото ръководство;

-Непрекъснато обновяване и допълване на функционалността на системата;

-Увеличение на продуктивността и ефективността на компанията;

-Гъвкави ценови планове;

-Качествено тестване;

-Извънгаранционна поддръжка.

Нашите партньори


Репутацията на Сирма Aй Си Ес е на надежден технологичен партньор, познаващ в дълбочина бизнес процесите и законовите изисквания в застрахователната и финасова индустрии.